Our AI writing assistant, WriteUp, can assist you in easily writing any text. Click here to experience its capabilities.

Kredyt Inkaso czuje sie jak Feniks

Summary

Kredyt Inkaso jest czuje się jak Feniks, po kilku trudnych latach odżywając i poprawiając swoje wyniki. Zarząd KI planuje inwestować w portfele w Polsce, Rumunii i Bułgarii, przy czym celem jest zmiana struktury wpłat na 50/50 z obecnego 70 proc. z Polski. Rok obrotowy 2022/23 przyniósł wzrost wartości kapitału własnego KI, a także inwestycje w nowe portfele. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych i podpisaniu umowy z doradcą inwestycyjnym, by przedstawić rekomendacje akcjonariuszom do końca marca 2024 r. Głównym akcjonariuszem KI jest fundusz private equity Waterland, a ponad 33 proc. udziałów należy do Bestu. Best twardo obstaje przy swoim i nie sprzeda udziałów Waterlandowi, a rynek wierzytelności w Polsce jest już dojrzały i gotowy do konsolidacji.

Q&As

What are Kredyt Inkaso's investment plans in Poland and foreign markets?
Kredyt Inkaso's investment plans in Poland and foreign markets include investing in new portfolios in Poland, Romania, and Bulgaria, and aiming for a 50/50 split between Poland and Romania in terms of payments.

What will be the portfolio trend of debts throughout the year?
The portfolio trend of debts throughout the year is expected to increase in both the primary and secondary markets.

Who may be interested in buying KI?
Potential investors who may be interested in buying KI include private equity funds, industry entities, and European players.

What plans does their minority shareholder have for their KI package?
The minority shareholder of KI plans to maintain their investment in the company and combine it with Kredyt Inkaso.

What options are available for Kredyt Inkaso's strategic review?
The options available for Kredyt Inkaso's strategic review include selling all shares to a new investor, selling the majority or 100% of Best's package to a new investor, and consolidating the industry.

AI Comments

👍 This article does an excellent job of laying out the success and potential of Kredyt Inkaso, and the positive changes they have made to their organization. It is great to see such a successful turn-around for the company!

👎 Despite the success and potential of Kredyt Inkaso, the article highlights the ongoing conflict between the company and its major shareholders, which could be a major obstacle to further progress.

AI Discussion

Me: It's about Kredyt Inkaso, a Polish debt collection company that has been struggling over the past few years. The article discusses their plans for investment in Poland and abroad, as well as their plans for their minority shareholder package. It also talks about how the company has been able to turn things around and is now looking for new investors.

Friend: Wow, that's really impressive. What are the implications of the article?

Me: Well, the article discusses how the company is looking for a new investor, which could lead to consolidation in the industry. It also suggests that the company has potential to grow, if it can find an investor. This could open up new opportunities for the company, as well as other companies in the industry. Additionally, it could lead to more competition in the market, which could be beneficial for consumers.

Action items

Technical terms

Windykator
A company or individual that collects debts on behalf of creditors.
Informatyzacja
The process of computerizing a system or organization.
Rotacja pracownikow
The process of hiring and training new employees to replace those who have left or been terminated.
Subskrypcja
The act of subscribing to a service or product.
Private equity
Money invested in a company by private investors, usually with the intention of taking the company public or selling it to another company.
Obligacje detaliczne
Retail bonds, which are bonds issued by companies to raise money from individual investors.
MSP
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (Small and Medium Enterprises).
Konsolidacja
The process of combining two or more companies into one.

Similar articles

0.8895502 Wiecej pieniedzy na premie technologiczna

0.8855111 Windykatorzy czekaja na lepszy model

0.8850111 Bancovo ma nowego własciciela

0.8779939 Zadyszka w cyfryzacji dotyka Unity Group

0.87657005 Gatta zaczyna drugie zycie

🗳️ Do you like the summary? Please join our survey and vote on new features!